Nyheter Sverige

Pynta så julefriden kvarstår

Hela trädgården full med renar och blinkande tomtar, kransar som skräpar och ljusslingor i grälla färger.Hur långt får man egentligen gå i sin pyntariver? Och hur ska man göra så inte julefriden övergår i en julefejd med grannen?

Vissa har redan ivrigt tjuvstartat, en del väntar tills på söndag och en del vill bara glömma alltihopa. Vår inställning till julpynt är, precis som med allt annat, olika. Den som gillar mycket av allt när det kommer till julpynt kanske ska kolla läget med grannen först.

– Man kan höra efter och tänka på att man inte har det som syns bäst mot grannarna, att man riktar det mot gatan och inte mot fönster. Man pyntar väl för omgivningens skull också, då kan man kolla så de uppskattar det, säger Terese Wallinder, jurist på Villaägarnas riksförbund.

Inga regler

Men både som husägare och lägenhetsboende får man stå ut med ganska mycket. Det finns inga detaljlagar som styr exempelvis hur sent man får klippa gräset eller hur mycket man får dekorera huset. I stället får man gå efter miljöbalken som säger att man ska "vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått" när man utför en åtgärd, så det inte medför "skada eller olägenhet" för andra. Det ska mycket till för att man ska kunna driva något vidare.

– Det skulle vara om det blir direkta trakasserier, att det finns ett syfte att störa med dekorationerna. Eller om det är nära och väldigt intensiva färger i anslutning till ett fönster där det stör. Om det går över vad en person med normal störningsnivå klarar, säger Wallinder.

Får stå ut

Samma gäller för den som bor i flerfamiljshus – då får man acceptera en viss grad av störning. De allmänna bestämmelserna säger också att man ska bo på ett "normalt" sätt, enligt PG Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

– Det betyder att man får pynta lägenheten i samband med advent, även om det då innebär att man ställer adventslyktor i fönstren som sprider ljus som kan få någon magsur granne att reagera. Det får helt enkelt grannarna ta.

Om man störs väldigt och tycker att grannens pyntande övergår det normala, tycker både Nyström och Wallinder att man ska prata med denne.

– Det bästa är om man kan diskutera och be grannen ta bort eller flytta de delar som stör. Att man löser det med sunt förnuft och inte med juridik, säger Terese Wallinder.

Cornelius Poppe/TT