Nyheter Sverige

Rödlistad sparv rasar på topplistan

Den undflyende hornugglan, alla vinterfågelräknares dröm. Förra året skådades bara en individ under "Vinterfåglar inpå knuten". Arkivbild.
Den undflyende hornugglan, alla vinterfågelräknares dröm. Förra året skådades bara en individ under "Vinterfåglar inpå knuten". Arkivbild.

När tusentals rapporter registrerats i Sveriges största fågelräkning finns det båda bra och dåliga nyheter: En rödlistad fågel rasar på topplistan – men en akut hotad art ser ut att börja repa sig.

I helgen har tusentals entusiaster räknat fåglar i "Vinterfåglar inpå knuten". När 4 000 rapporter, omkring 20 procent, registrerats ser det ut som vanligt på topplistan: Talgoxen är ohotad etta. För elfte året i rad.

Resultaten är preliminära men gulsparven ser ut att fortsätta minska i landet. Förra året kom den på fjärde plats, nu ligger den tia. Arten missgynnas av jordbrukets utveckling, både nedläggning av jordbruksmark och intensifierad odling påverkar gulsparven negativt.

– Den är rödlistad numera i Sverige, den har blivit det på senare år. Det är en art vi absolut behöver ha ögonen på. En sådan tydlig nedgång som det är i år är en varningssignal, säger Anders Wirdheim, informationsansvarig på Sveriges ornitologiska förening som håller i räkningen.

Mer glädjande är fynden av den akut hotade vitryggiga hackspetten vid fågelmatningsborden. Enligt Wirdheim har uppskattningsvis 20–50 individer flugit in från Finland.

– Det är den häckfågel som vi har minst antal par av, vi har två, tre par som häckar i Sverige. I höst har vi fått en liten invasion av fåglar från Finland.