Nyheter Sverige

Rökning kan förbjudas utomhus

STOCKHOLM 20160301
STOCKHOLM 20160301

Det kan bli förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser – även e-cigaretter utan nikotin.Det ska heller inte vara tillåtet att förvara tobaksprodukter synligt för kunderna i butik, om regeringens utredare får som han vill.

Runt 100 000 personer blir sjuka på grund av rökning varje år och 12 000 dör, allt till en samhällskostnad på 30 miljarder kronor. Det är inte acceptabelt, tycker folkhälsominister Gabriel Wikström (S), som vill minska rökningen.

Minska frestelsen

I sin hand har han nu en radda förslag från tobaksutredaren Göran Lundahl. Han vill utvidga dagens rökförbud till allmänna platser utomhus. Dels för att minska risken att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket".

– Man ska inte utsättas för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för rökförbudet, säger Göran Lundahl, som även föreslår att e-cigaretter och vattenpipor som inte innehåller tobak ska omfattas av förbudet.

För att minska röksuget ska det inte vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butikerna. Undantag görs dock för specialbutiker.

– Jag tycker att det är väldigt intressant, inte minst förslaget om fler rökfria miljöer, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som nu skickar utredningens förslag på remiss.

M säger nej

Moderaterna säger nej till att lagstifta om rökförbud utomhus.

– Det måste fungera i praktiken, säger Cecilia Widegren (M), socialpolitisk talesperson.

En opinionsundersökning som Cancerfonden låtit göra visar att tre av fyra svenskar är positiva till rökförbud på offentliga platser, även om stödet för förbud på uteserveringar är något lägre. Två av tre är för ett förbud av exponering av tobaksprodukter i butiker, enligt undersökningen som bygger på 5 300 intervjuer.

Smak på snus

Inget förslag finns om att reglera smaksättning av snus. Däremot föreslås att det inte ska vara tillåtet att hänvisa till smak, doft och tillsatser på snusförpackningar, vilket bedöms få ungefär samma effekt enligt utredaren.

Snustillverkaren Swedish Match är mycket kritisk och anser att förslagen är oproportionerliga, om det är rökningen man vill komma åt.

– Det blir även problematiskt för oss att exportera när man begränsar oss fullständigt på vår hemmamarknad, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match.

Claudio Bresciani / TT
Cigaretter ska inte längre få exponeras i butiken, föreslås i en utredning som i dag lämnats till regeringen. Arkivbild.
Fredrik Sandberg / TT
Tobaksvaror ska inte längre få exponeras i butik föreslås i tobaksutredningen. Arkivbild.

Läs också