Nyheter Sverige

Rar rocka såg dagens ljus i Lysekil

För första gången har en knaggrocka fötts på Havets Hus i Lysekil, ett steg i det planerade arbetet att föda upp och så småningom kunna sätta ut den hotade knaggrockan i havet.
För första gången har en knaggrocka fötts på Havets Hus i Lysekil, ett steg i det planerade arbetet att föda upp och så småningom kunna sätta ut den hotade knaggrockan i havet.

Den ovanliga födseln av en knaggrocka har ägt rum på Havets Hus i Lysekil.

Arten är rödlistad och starkt hotad i europeiska havsområden eftersom den minskat kraftigt under många år. I dag är det helt förbjudet att fånga och landa knaggrocka, Raja clavata, i svenska vatten oavsett fiskemetod.

Största hotet mot knaggrockan är storskaligt fiske, främst i form av bottentrålning,

"Kunskapen om att föda upp knaggrockor är inte fullt utvecklad och därför utmanande", säger Maria Jämting, VD för Havets Hus, i ett pressmeddelande. På Havets Hus finns fler befruktade ägg av knaggrocka som nu vårdas.

Födseln vid havsvattenakvariet Lysekil sker inom ett bevarandeprojekt för knaggrocka som sker i samarbete med Världsnaturfonden. Även uppfödning och utsättning av småfläckig rödhaj ingår.

Maria Jämting / Havets Hus
Knaggrockan är rödlistad och starkt hotad i europeiska havsområden.