Nöje Film Recensioner

Recension: "Immortals"

Tarsem Singhs (”The cell”) nya är en våldsam, hyggligt spännande film som bygger (väldigt) löst på den grekiska mytologins hjälte Theseus äventyr. Snyggt som attan är det, Tarsem har ju alltid intresserat sig för visuellt överdåd.