Nyheter Världen Sverige

Regeringen förlänger gränskontroller

Regeringen förlängde på fredagen Sveriges gränskontroller i ytterligare 14 dagar till den 9 januari. Fortsättningsvis ska förlängningarna göras månadsvis.

TT

Anders Ygeman.

– Vi har hittills gått på de brådskande skälen och de får bara förlängas med 14 dagar i stöten. Jag har nu skrivit ett brev till EU-kommissionen där jag säger att vi nu byter grund för gränskontrollerna. Det är fortfarande ordning och säkerhet, men det är en annan rättslig grund i EU-fördraget, och det innebär att när vi fattar nästa beslut i januari, så kommer vi att kunna fatta beslut i 30-dagars cykler i stället, säger inrikesminister Anders Ygeman till TT.

Ett land får enligt fördraget bara ha gränskontroller i sex månader totalt.

– Man kan ju notera att det inte finns några sanktioner i EU-fördraget för den som bryter mot detta. Om det skulle ta längre tid, så kommer ju Tyskland att gå in före oss, säger Ygeman.

Han kan i dag inte bedöma hur länge gränskontrollerna behövs. Det avgörande är om EU klarar av sin yttre gränskontroll och att omfördelningen av flyktingar börjar fungera. Då kan det bli aktuellt att släppa kontrollerna i Sverige, enligt Ygeman.

TT: Det är ingen vild gissning att ni kommer att behöva sexmånadersperioden i alla fall?

– Nej, det tror jag inte att det är, säger Anders Ygeman.