Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Regeringen putsar asylförslag

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) kommer med ett ändrat förslag för hur det ska bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Arkivbild.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) kommer med ett ändrat förslag för hur det ska bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Arkivbild.

Regeringen backar lite efter kritik mot förslaget om begränsningar av uppehållstillstånd och minskad anhöriginvandring.Vänsterpartiet och Rädda barnen tycker att det är för lite, SD att regeringen backar för mycket.

Huvudinriktningen att begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd och övergå till tillfälliga ligger fast. Syftet är att pressa ner antalet asylsökande genom att ha lagar på EU-rättens miniminivå under tre år.

Enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är det nödvändigt. Sverige klarar inte att ta emot lika många asylsökande som förra året.

– Nu är vi nere på nivåer som är hållbara, 500–600 i veckan, säger han och tillägger att arbetet med lagrådsremissen har varit juridiskt komplicerat, tidspressat och präglat av etiska dilemman.

– Det har varit den svåraste uppgift jag har haft på mitt bord under de nästan 20 år jag varit politiker på den här nivån, säger han.

De tillfälliga uppehållstillstånden föreslås bli 13 månader, så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner.

Vissa fall

Regeringen vill undvika att unga med tillfälligt uppehållstillstånd, främst ensamkommande i gymnasiet, ska pressas att hoppa av för att skaffa sig jobb och försörjning för att inte förlora sitt tillstånd.

– Det är helt orimligt, säger Johansson.

Därför föreslås att möjligheten att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett permanent om man kan försörja sig själv inte ska gälla dem under 25 år utan gymnasieutbildning. De ska, enligt Johansson, få gå klart utbildningen, och därefter ges riktig chans att skaffa sig en försörjning.

Moderaterna är kritiska mot regeringens lagrådsremiss på några punkter, men vill strama åt asylpolitiken och tar ställning till förslaget i sin helhet senare.

En möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införs i vissa särskilda fall, ett fåtal, enligt regeringen. Barn med allvarliga hälsotillstånd ska kunna få permanenta uppehållstillstånd.

Hård kritik

Förslagen i det utkast som regeringen skickade ut i vintras fick hård kritik. Flera remissinstanser ifrågasatte om de gick att förena med internationell rätt och konventioner som Sverige skrivit på.

– Vi har tillgodosett mycket av kritiken från remissinstanserna, men inte allt, för vissa ville att vi inte ska göra något alls, men då riskerar vi att återgå till situationen vi hade i höstas, säger Johansson.

Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin ser bara mildringar i marginalen, regeringen har inte tagit till sig mycket av kritiken, anser hon.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har en liknande syn.

– Grundproblemen kvarstår med tillfälliga uppehållstillstånd som gör det svårare för människor att etablera sig i Sverige, familjer kommer att splittras och människor riskerar att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, säger Sjöstedt.

Sverigedemokraterna beklagar tvärtom "liberaliseringen".

– För att Sverige inte ska bli det mest attraktiva landet i Nordeuropa, skulle vi behöva ett striktare regelverk än våra grannländer. Det får vi inte, säger gruppledaren Mattias Karlsson.

Jessica Gow/TT
SD:s gruppledare Mattias Karlsson kommenterar regeringens ändrade förslag.