Nyheter Ekonomi Sverige

Regler för politikersidbyten på väg

Civilminister Ardalan Shekarabi (S), i mitten, låter en utredare ta fram nya regler för statsråd och statssekreterare som byter till näringslivet. Arkivbild.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S), i mitten, låter en utredare ta fram nya regler för statsråd och statssekreterare som byter till näringslivet. Arkivbild.

Ministrar och statssekreterare kan tvingas till karenstid innan de får ta nya jobb eller uppdrag i näringslivet. Regeringen ger utredaren Sten Heckscher i uppdrag att se över regler för sidbyten.

Det är dock inte bara ministrar och politiskt tillsatta statssekreterare som gett upphov till rubriker och kritik när de snabbt bytt sida från regering till lobbyfirmor, vårdbolag och försvarsindustri. Även militärer, senast förre ÖB Sverker Göranson, generaldirektörer och kommun- och landstingspolitiker har gett bränsle åt debatten.

– Vi börjar där, det kan finnas anledning att utöka till fler grupper. Men det känns naturligt att börja med de högsta politiskt ansvariga, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) om att utredaren ska hålla sig till statssekreterare och statsråd när behoven av regler synas.

TT: Finns det behov av en karenstid?

– Jag konstaterar att flera andra länder har det. Det är viktigt att vi tar fram ett regelverk som säkerställer öppenhet och minskar risken för intressekonflikter. Det handlar om att upprätthålla tilliten till statsapparaten och förtroendet för staten och politiken, säger Shekarabi.

Sten Heckscher får plocka in frågan i sin utredning om statsråds möjligheter till föräldraledighet. Förslagen ska levereras senast den 31 december i år.

Maja Suslin/TT
Den erfarne juristen Sten Heckscher får ännu ett utredningsuppdrag. För regeringen ska han se över regler för statsråds och statssekreterares sidbyten till näringslivet. Arkivbild.