Nyheter Sverige

Regler för utländsk sjöfart ses över

Whiskey Trio i hamnen i Varberg i januari. Det Panamaregistrerade fartyget hölls kvar i Varbergs hamn i närmare tre veckor på grund av besättningens usla förhållanden och den dåliga säkerheten. Arkivbild.
Whiskey Trio i hamnen i Varberg i januari. Det Panamaregistrerade fartyget hölls kvar i Varbergs hamn i närmare tre veckor på grund av besättningens usla förhållanden och den dåliga säkerheten. Arkivbild.

Regeringen vill se över reglerna för sjöfartens cabotage – det vill säga den transport som ett utländskt företag utför inom ett lands gränser.

Stockholms universitet har fått i uppdrag att undersöka hur lagstiftningen kan ändras, med syfte att Sverige ska kunna ställa tydliga krav på hur utländska fartyg ska vara konstruerade, utrustade och bemannade.

"Schysta villkor inom sjöfarten behövs. Samma regler för till exempel bemanning är viktigt för såväl konkurrenskraft som säkerhet. Därtill kan en stärkt svensk sjöfart bidra till minskad klimatpåverkan", säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Läs också