Teknik Nyheter Sverige Sverige-topp

Rent vatten blir dyrare

Ska vi ha fortsatt bra dricksvatten även i framtiden måste vi vara beredda att betala, enligt bland andra Susanna Hogdin vid Havs- och vattenmyndigheten. Arkivbild.
Ska vi ha fortsatt bra dricksvatten även i framtiden måste vi vara beredda att betala, enligt bland andra Susanna Hogdin vid Havs- och vattenmyndigheten. Arkivbild.

Dricksvattnet i Sverige är för dåligt skyddat, och för rent vatten måste vi själva betala mer, anser såväl branschföreträdare som utredare på Havs- och vattenmyndigheten.Snart presenteras en utredning med förslag på åtgärder.

Högre vatten- och avloppsavgifter (VA-avgifter) är ett måste om vi ska ha bra dricksvatten i framtiden. Det anser Pehr Andersson, ordförande i Svenskt Vattens dricksvattenkommitté.

– Att ge dricksvattentäkterna det skydd de behöver utan att höja VA-avgifterna är omöjligt. I andra länder betalar folk mycket mer i VA-taxa. Här finns en överdriven politisk rädsla för att taxorna stiger, säger Pehr Andersson till TT, som också sitter i Svenskt vattens referensgrupp i den statliga utredningen.

Även Susanna Hogdin, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, anser att VA-avgiften måste höjas.

– En ökad befolkning och klimatförändringar kräver utbyggda VA-anläggningar. På många håll är underhållet gammalt, konstaterar hon.

Av landets kommunala dricksvattentäkter saknar 31 procent tillräckligt skydd, berättar Susanna Hogdin.

– Att skydda en vattentäkt kan stå i strid med en kommuns egna intressen av att till exempel bygga en industri, säger hon.

Bättre efterbehandling

I utredningen föreslås enligt Pehr Andersson bland annat bättre anläggningar som klarar de nya hot som klimatförändringarna för med sig, som översvämningar.

Andra förslag är enligt Pehr Andersson att Livsmedelsverket ska kräva av kommunerna att kontrollera råvattnet och att skyddsområden för dricksvattentäkter ska fastställas av länsstyrelsen, inte av kommunen. Livsmedelsverket föreslås också tydligare tala om vad som behövs i efterbehandlingen av dricksvattnet, berättar Pehr Andersson.

Orsaken till utbrottet av cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund och Skellefteå för flera år sedan berodde inte på oskyddad dricksvattentäkt, utan på bristande efterbehandling av dricksvattnet, påpekar han.

– Då visste man inte att bara UV-ljus kan ta död på denna typ av bakterie och att bara klor inte hjälper, säger Pehr Andersson.

Folke H Larsson, huvudsekreterare i dricksvattenutredningen säger att han inte vill uttala sig innan utredningen presenteras den 26 april.