Nyheter Ekonomi Sverige

Riksdagen föreslås registrera gåvor

Riksdagens ledamöter föreslås bli skyldiga att registrera gåvor de får och lämna över dem till riksdagen, om de är värda mer än 450 kronor. Arkivbild.
Riksdagens ledamöter föreslås bli skyldiga att registrera gåvor de får och lämna över dem till riksdagen, om de är värda mer än 450 kronor. Arkivbild.

Riksdagen föreslår att ledamöterna ska bli skyldiga att registrera gåvor de får i sitt uppdrag och lämna över dem till staten. Även vissa skulder ska uppges.

Förslaget, som har tagits fram av en arbetsgrupp i riksdagen och som nu är ute på remiss, är en följd av rekommendationer från Europarådets organ mot korruption (Greco) . Greco har bland annat påpekat att Sverige bör ha en uppförandekod för riksdagens ledamöter och att regler för gåvor och öppenheten om vilka ekonomiska intressen de har borde utvidgas.

Förslagen innebär att ledamöter som tar emot gåvor i sitt uppdrag ska anmäla dem till ett register som riksdagen ska starta. Gåvorna blir också statlig egendom. Förutom mottagarens namn ska givare, värde, typ av gåva och i vilket sammanhang gåvan lämnades över uppges.

Om gåvorna "saknar eller har ett obetydligt ekonomiskt värde", mindre än 450 kronor, behöver de inte registreras.

Gruppen föreslår också att en ledamots eventuella skulder, dock inte bolån eller studieskulder, ska registreras. Sedan tidigare ska ledamöterna uppge ekonomiska intressen och innehav om de överstiger ett visst värde.

De nya reglerna ska gälla även talmannen och ska enligt förslaget börja gälla 2017. Om någon bryter mot dem ska hans eller hennes namn läsas upp i kammaren.