Nyheter Sverige

Riksdagen kritisk mot vapendirektiv

Sveriges riksdag. Arkivbild.
Sveriges riksdag. Arkivbild.

Riksdagen anser att delar av den föreslagna skärpningen av EU:s vapendirektiv borde överlåtas till medlemsstaterna. Därför ska justitieutskottet i ett yttrande uppmana EU-kommissionen att fundera på om inte EU-länderna själva kan få utforma lagregleringarna på vissa punkter. Sverigedemokraterna vill gå ännu längre och hävdar att den övervägande delen av EU-kommissionens förslag borde beslutas av medlemsstaterna själva.

Skärpningen av vapendirektivet syftar till att göra det svårare för terrorister att få tag i vapen. I Sverige har kritik framförallt kommit från jägarna som är oroade för att halvautomatiska vapen kan bli förbjudna. Kritik har också riktats mot läkarkontroller och omprövning av licenser vart femte år.