Nyheter Sverige

Riksdagen skärper syn på terrorresor

Svenskar som reser för att delta i terrorism ska kunna straffas. Det gäller också förberedelser, utbildning eller att bidra med pengar till organisationer eller personer som begår terroristbrott, oavsett om tanken är att bidra till terrorbrott.

Riksdagen ber också, i sitt beslut om regeringens proposition om terrorresor, regeringen att återkomma med ett förslag för att det ska bli möjligt att dra in passet för den som misstänks förbereda en resa, eller har rest, för att delta i terrorism.

Besluten om terrorresor är en följd av en FN-resolution samt en rekommendation från ett organ som arbetar mot finansiering av terrorism, förkortat FATF på engelska.

Vänsterpartiet reserverade sig mot den viktigaste delen av förslaget. V anser att förslaget är så långtgående och brett att det riskerar att göra många, helt vanliga överföringar av pengar från personer i Sverige till anhöriga utomlands, straffbara. Det kan strida mot de mänskliga rättigheterna, anser V.