Utbildning Nyheter Sverige

Riksdagsbeslut: Skolavslutning i kyrkan blir lagligt

Skolavslutning i Litslena kyrka utanför Enköping 2008.  Riksdagen vill att regeringen arbetar för att skolavslutningar i kyrkan ska vara tillåtna. 
Skolavslutning i Litslena kyrka utanför Enköping 2008.  Riksdagen vill att regeringen arbetar för att skolavslutningar i kyrkan ska vara tillåtna. 

Riksdagens utbildningsutskott vill att regeringen arbetar för en tioårig grundskola och att skolavslutningar i kyrkan ska vara tillåtna. En majoritet i utskottet, bestående av allianspartierna och Sverigedemokraterna, föreslår att riksdagen riktar detta som tillkännagivanden till regeringen.

Totalt föreslår utbildningsutskottet att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen, uppger Liberalerna. Allianspartierna och SD vill också att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att öka antalet undervisningstimmar i idrott i grundskolan med 100 timmar, att nationella proven ska rättas centralt samt införa ett nationellt digitalt lärarlyft.

Fredrik Sandberg / TT

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att införa tioårig grundskola. Arkivbild.

Läs också