Nyheter Sverige

Riksrevisorer får förklara sig i KU

Flera riksrevisorer verkar ha hjälpt till att få bort kritik i en oberoende granskning. Arkivbild.
Flera riksrevisorer verkar ha hjälpt till att få bort kritik i en oberoende granskning. Arkivbild.

Riksrevisionen backade från kritik mot ett beslut som riksrevisorn Ulf Bengtsson själv varit inblandad i som generaldirektör för Arbetsgivarverket. Nu kallas riksrevisorerna till konstitutionsutskottet för att förklara sig, skriver Dagens Nyheter.

Beslutet har fattats i samråd mellan KU:s ordförande Andreas Norlén (M) och vice ordförande Björn von Sydow (S).

Tidningen har i en rad artiklar visat hur Ulf Bengtsson och hans riksrevisorkollega Margareta Åberg verkar ha rundat de stränga regler Riksrevisionen måste följa som en oberoende granskare av den offentliga makten.

Även Riksrevisionens parlamentariska råd, med ledamöter från alla riksdagspartier, kräver svar.

I ett uttalande säger Margareta Åberg att "riksrevisorerna är överens om vikten att dra lärdom av det inträffade", men medger inte att några fel har begåtts.