Nyheter Världen Sverige

Risk asylregler försvårar etablering

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Arkivbild
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Arkivbild

En övergång till tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att försvåra etableringen i Sverige, tror arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Men skärpningen av asylreglerna är nödvändig.

– Jag tror att det är en stor risk att tillfälliga uppehållstillstånd innebär att det blir svårare med etablering. Samtidigt, det som ligger i andra vågskålen, är att om vi har ett så stort inflöde av asylsökande som vi hade i höstas då klarar vi inte etableringen på arbetsmarknaden av de skälen, säger Johansson som numera också har huvudansvar för integration och etablering i regeringen.

– Vi gör inte det här för att vi bedömer att det underlättar etablering utan för att vi behöver få färre asylsökande i Sverige.

Massiv kritik

Regeringens utkast till lagrådsremiss om övergång till tillfälliga uppehållstillstånd, minskad rätt till familjeåterförening och skärpta försörjningskrav har fått massiv kritik av en stor majoritet av remissinstanserna. Förutom att flera domstolar, jurister, myndigheter och barnrättsorganisationer hävdar att förslagen kan strida mot asylrätt, EU-rätt och internationella konventioner befarar fack och Arbetsförmedlingen, bland andra, att det kan försvåra etableringen av människor i Sverige. De nya reglerna, som ska träda i kraft 31 maj och gälla i tre år, innebär för de flesta, om de får uppehållstillstånd, tillstånd som gäller ett år i taget. Försörjningskrav kan leda till att ensamkommande måste hoppa av gymnasiet när de fyller 18, för att inte förlora uppehållstillståndet.

Regeringen varnas

Regeringen varnas också för att det faktum att ett fast jobb blir nyckeln till ett permanent uppehållstillstånd kan leda till att människor utnyttjas eftersom de blir beredda att ta jobb till vilket pris och vilka villkor som helst.

Statsministern och migrationsministern har gjort klart att regeringen tänker gå vidare med förslagen, det allt överordnade målet är att minska antalet asylsökande.