Teknik Nyheter Sverige

Risk för zikaspridning i Europa

Zikaviruset sprids med hjälp av myggor av arten Aedes aegypti som är vanlig i tropikerna och på vissa platser i Europa.
Zikaviruset sprids med hjälp av myggor av arten Aedes aegypti som är vanlig i tropikerna och på vissa platser i Europa.

Vissa regioner i Europa riskerar att drabbas av en inhemsk smittspridning av zikaviruset. Men risken för att Sverige drabbas är dock liten, konstaterar WHO i en ny rapport.

Störst risk att drabbas har turistön Madeira samt Georgien och Svartahavskusten. Det vill säga de regioner där den mygga – Aedes aegypti – som sprider viruset redan finns.

Världshälsoorganistionen (WHO) oroas dock för att betydligt fler länder kan komma att drabbas. En helt annan – om än inte lika effektiv – smittbärare, den asiatiska tigermyggan (Aedes albopictus), finns nämligen i 18 europeiska länder, främst runt Medelhavet.

– Det är en väldigt aggressiv mygga som trivs i storstäder där den går på människor. Den har jag sett överallt; i Frankrike, på Sicilien och Korsika och i Italien, säger Anders Lindström, entomolog och myggexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Explosionssmitta

WHO bedömer sannolikheten för en spridning av zikaviruset i dessa länder som "måttlig".

Zikaviruset kan orsaka neurologiska skador samt svåra fosterskador, som mikrocefali (onormalt litet huvud). Just nu pågår en explosionsartad smittspridning av zika i Syd- och Mellanamerika. Även södra USA kommer antagligen också att drabbas, om än i mindre omfattning tror experterna.

TT: Bör man vara orolig, om man ska resa till Medelhavet i sommar?

– Nej, det tycker jag inte. Om man är gravid och är orolig för sitt ofödda barn bör man kanske inte vistas där det finns zika, men det är omöjligt att säga vad som är en rimlig risk, säger Anders Lindström.

Liten risk

Eftersom vare sig Aedes aegypti eller Aedes albopictus finns i Sverige bedöms risken för en spridning av zikaviruset i Sverige som "liten" eller "mycket liten".

Helt säkra är vi dock inte, eftersom tigermyggan vandrar långsamt norrut. Den har konstaterats i södra Tyskland och i USA finns den så långt norrut som New York.

– Det finns ingenting som säger att den inte skulle kunna komma till Sverige. Men i så fall blir det nog inga stora populationer, eftersom den kräver ganska höga temperaturer under en längre tid för att kunna föröka i större mängder, säger Anders Lindström.