Utbildning Nyheter Sverige

Rusning efter validerad vårdexamen

Allt fler sjuksköterskor, tandläkare och läkare vill få sin utländska vårdutbildning validerad för att kunna få en svensk legitimation. Det skriver Svenska Dagbladet.

Sedan 2013 har 6 800 personer ansökt om validering. Under den tiden har antalet sökanden ökat stadigt. Under fjolårets rekordhöga söktryck vände sig i snitt 204 personer i månaden till Socialstyrelsen för att få sin utbildning prövad. Till och med den 22 maj i år hade 230 personer i månaden ansökt.

Att få sin legitimation kan ta lång tid, mellan fyra och sju år. Det trots att köerna har blivit kortare. Nya regler har till syfte att korta tiden och gäller från den 1 juli för läkare. Motsvarande regler ska införas för andra berörda vårdyrkena under året.

Under årets första fem månader fick 97 sökanden sin legitimation.