Nyheter Sverige Sverige-topp

Rutavdrag för IT-tjänster ifrågasatt

Flera expertmyndigheter som granskat förslaget är positiva till att rutavdraget utvidgas, men just när det gäller IT-tjänster ifrågasätts det från flera håll. Arkivbild.
Flera expertmyndigheter som granskat förslaget är positiva till att rutavdraget utvidgas, men just när det gäller IT-tjänster ifrågasätts det från flera håll. Arkivbild.

Den som kan hjälpa andra i hemmet med trilskande datorer behöver knappast hjälp med första steget in på arbetsmarknaden. Flera expertmyndigheter ifrågasätter regeringens förslag om rutavdrag för IT-tjänster.

Efter en överenskommelse med alliansen föreslår regeringen att fler trädgårdssysslor, flytthjälp och enklare IT-hjälp i hemmet också ska ge rätt till rutavdrag från och med den första augusti i år. Fler nyanlända i Sverige ska på det viset kunna få jobb.

– Om du har en IT-utbildning från Syrien och du kan engelska har du stora chanser att få ett jobb i alla fall, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman till TT.

Välkomnar utvidgning

Arbetsförmedlingen välkomnar ett utvidgat rut, men just IT-delen är inte det som gynnar de lågutbildade som står längst ifrån arbetsmarknaden.

– I grunden är förslaget bra, men rut hade gärna kunnat breddas ytterligare inom trädgårdssektorn. Det är uppgifter som passar dem som har svårast att få ett arbete, säger Mats Wadman.

Arbetslösheten kommer inte att påverkas av ett nytt IT-rutavdrag, anser Konjunkturinstitutet (KI).

– Det kanske blir fler jobb bland IT-tekniker, men den stora frågan är om det påverkar sysselsättningen i svensk ekonomi, säger generaldirektör Mats Dillén.

Möjligen kan samhällsekonomin gynnas ändå av förslaget, om det leder till att fler äldre får tillgång till IT-tjänster hemma, men de arbetsmarknadspolitiska argumenten för IT-rut anser han är svaga.

Inkonsekvent

Skatteverket tycker att det blir inkonsekvent om en typ av tekniska tjänster, IT, ska skattesubventioneras via rut och en liknande typ av tjänst, som enklare elinstallationer, subventioneras via rot, vilket inte ger lika stort skatteavdrag.

En annan risk är att samhället subventionerar en mindre effektiv teknologi, eftersom IT-tjänster som utförs genom hembesök ger skattelättnad, men inte IT-tjänster som utförs på distans, påpekar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).