Nyheter Världen Sverige

Säpo vill komma åt asylregister

Säpo vill de ha direkttillgång till Migrationsverkets digitala ärendesystem över asylsökande. Arkivbild.
Säpo vill de ha direkttillgång till Migrationsverkets digitala ärendesystem över asylsökande. Arkivbild.

Säpo hinner inte utreda alla säkerhetshot. Nu vill de ha direkttillgång till Migrationsverkets digitala system över asylsökande. Men det finns flera risker med detta, varnar Datainspektionen.

2015 fick Säpo nästan fyra gånger fler fall jämfört med året innan, där Migrationsverket bad dem att utreda om en asylsökande till exempel misstänks ha kopplingar till terrornätverk. Säpo har enligt Svenska Dagbladet lämnat erinran, vilket innebär att en person anses kunna utgöra en säkerhetsrisk, i cirka 30 ärenden av 460. Säpos presschef Sirpa Franzén uppger för TT att de har gått igenom betydligt fler fall, dock inte alla 460.

– Det här ger oss inga andra rättsliga möjligheter till information än vi redan har i dag. Däremot så ger den här åtkomsten mer praktiska fördelar i att hantera ärendena, säger Åsa Nilsson, operativ ledare i säkerhetsskyddet på Säpo, till Svenska Dagbladet.

Men Datainspektionen, som har fått yttra sig, ställer flera krav. För att Migrationsverket och Säpo ska få utbyta information måste Migrationsverkets datasystem, Wilma, först göras om för att skydda personers integritet. Alla slagningar ska loggas och det måste framgå om Säpo gjort otillåtna sökningar på personer.

– Det finns en inneboende risk att den här direktåtkomsten blir för omfattande, därför måste det till skyddande kompensatoriska åtgärder, säger Nicklas Hjertonsson, enhetschef på Datainspektionen.

Migrationsverket har ännu inte tagit ställning till Datainspektionens krav.