Nyheter Sverige

Säpos integritetsrutiner brister

Säkerhetspolisen får kritik av säkerhets- och integritetsnämnden. Arkivbild.
Säkerhetspolisen får kritik av säkerhets- och integritetsnämnden. Arkivbild.

Säpo följer inte lagen när personuppgifter lämnas ut till andra länders säkerhetstjänster, rapporterar Dagens Juridik.

I Säkerhetspolisens rutiner ingår inte att utreda vilka bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter i andra länder. Myndigheten uppfyller därmed inte lagens krav när det gäller prövningar av skyddsnivån i så kallade tredjeländer, visar en granskning som säkerhets- och integritetsskyddsnämnden genomfört.

Samtidigt konstaterar nämnden att det ibland finns ett behov att lämna ut uppgifter till tredjeländer som saknar rimlig skyddsnivå, men att detta inte går med nuvarande lagstiftning.