Nyheter Världen

Så funkar Nobelpristagarnas upptäckter i vardagen

Många av de uppfinningar och upptäckter som belönas med Nobelpriset använder vi i vår vardag.

Kan du gissa varför Wilhelm Röntgen fick Nobelpriset i fysik? Eller hur Alexander Fleming egentligen upptäckte penicillinet?

Ta reda på detta och en del annat med hjälp av grafikbildspelet om Nobel i vardagen. 

Läs också