Nyheter Världen

Så påverkas din säkerhet av Brexit

Storbritanniens premiärminister David Cameron varnar för att Brexit ökar risken för krig i Europa. Arkivbild.
Storbritanniens premiärminister David Cameron varnar för att Brexit ökar risken för krig i Europa. Arkivbild.

Ett tredje världskrig som skakar den europeiska kontinenten? Nja, det är nog inte så troligt. Men ett brittiskt EU-utträde skulle kunna få en rad negativa konsekvenser för säkerheten. Och för Sverige kan det betyda mindre att säga till om.

I takt med att omröstningen om ett brittiskt EU-medlemskap rycker allt närmare vässar de båda lägren sina argument. Ett område som det tvistas om är hur mycket säkerheten skulle påverkas av ett utträde, så kallat Brexit.

Den EU-vänlige premiärministern David Cameron har varnat för att Brexit skulle utmana freden i Europa, bland annat med argumentet att det gått relativt kort tid sedan andra världskrigets slut. Björn Fägersten, Europachef på Utrikespolitiska Institutet, tonar ned det akuta säkerhetshotet men lyfter samtidigt fram att det finns flera möjliga negativa effekter, i synnerhet på längre sikt.

Turbulens och splittring

– Rent säkerhetsmässigt handlar det inte om något existentiellt hot. Men nettoeffekten är ändå att säkerhetssamarbetet kommer att störas, och britterna kommer inte heller att vinna någon säkerhet genom att låtsas att inte tillhöra Europa längre, och isolera sig.

Om Storbritannien lämnar EU kommer fokus i flera år att ligga på praktikaliteter med risk för att den politiska turbulensen överskuggar frågor om utrikes- och säkerhetspolitik. Bilden av ett splittrat Europa i sönderfall skulle också kunna påverka inflytandet i världen.

Rent kapacitetsmässigt pekar Fägersten på förlusten av en resurs- och viljestark aktör i EU:s krishanteringsinsatser.

– Det viktiga är att det finns kraft i Europa att ta ansvar i den egna regionen, eftersom USA tydligt uttryckt att man inte alltid kan finnas på plats. Tar man bort en av de resursstarka aktörerna är det klart att det blir mindre av summan av en gemensam utrikespolitik.

När det gäller den nationella säkerheten har bland annat tidigare brittiska underrättelsechefer varnat för att ett utträde skulle kunna bli kännbart när det gäller det informationsutbyte som sker genom många EU-kanaler i dag, bland annat gällande kontraterrorism.

Mer Nato vid Brexit?

Enligt Malena Britz, universitetslektor vid Försvarshögskolan, är den stora frågan var den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken kommer att hamna. Hon ser två möjliga händelseförlopp, varav det troligaste är att betydelsen av Nato kommer att öka ytterligare. Men Brexit skulle också kunna innebära något positivt för den europeiska säkerhetspolitiken.

– Storbritannien har varit lite av en bromskloss, och utan den skulle EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik verkligen kunna blomstra. Men förmodligen kommer det att bli så att Nato blir ännu viktigare.

Den osäkra framtiden för EU-samarbetet kan också få konsekvenser för Sverige.

– De här organisationerna är en chans för oss att vara med och påverka. Det ligger i vårt intresse att de stora länderna är med i EU, annars kommer frågorna att flytta någon annanstans, och då får inte vi vara med. Allt fler samarbeten sker under minilaterala former, och det gynnar inte små stater som Sverige.

Läs också