Utbildning Nyheter Sverige Sverige-topp

Så ska nyanlända lärare tillvaratas

Utredare Ebba Östlin presenterar delbetänkandet "Vägen in till det svenska skolväsendet" under en pressträff i Rosenbad i Stockholm.
Utredare Ebba Östlin presenterar delbetänkandet "Vägen in till det svenska skolväsendet" under en pressträff i Rosenbad i Stockholm.

Lärarkrisen ska delvis lösas med ett utvidgat snabbspår för nyanlända.Förslagen som presenteras för regeringen får över lag stöd från fackförbunden.

Om tre år kommer det att saknas cirka 90 000 lärare inom den svenska skolan. Utredaren Ebba Östlin har haft regeringsuppdraget att undersöka hur nyanländas eventuella lärarkompetens bättre kan tas tillvara.

Bland förslagen i delbetänkandet finns ett utvidgat snabbspår för att flera snabbare ska kunna tillgodoräkna sin tidigare lärarutbildning. En kartläggning av asylsökandes utbildningsbakgrund ska göras med målet att de nyanlända ska kunna få riktad praktik. Dessutom ska lärarassistenters funktion utredas vidare.

– Det är väldigt svårt att säga hur många lärare det kan ge. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ingen fullständig kartläggning men de uppskattar mellan 2 000–3 000 med lärarbakgrund av den lilla del som de kartlagt. De kanske skulle kunna vara dubbelt så många. Kan vi få in 6 000 lärare vore det en enormt stor tillgång, säger Ebba Östlin till TT.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning ser positivt på förslagen:

– Vi ser inte att det här ska leda till kvalitetsbrister utan tar tillvara på de lärare som kommer i Sverige, säger hon.

Positiva

Även de båda fackförbunden, är positiva.

– Förslaget är välbalanserat och bra. Det innebär också att snabbspåret blir mera konkret. Det jag är bekymrad över är viljan att definiera lärarassistenternas roll. Vilka arbetsuppgifter de ska ha måste avgöras av skolledare tillsammans med lärare, inte politiker, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Förslagen kring lärarassistenter välkomnar vi. Det som gör mig besviken är att detta är tänkt att ske först 2017. Vi hade hoppats på att få lagförändringar redan första juli 2016, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Inte helt oväntad vänder sig oppositionen i form av Moderaterna mot förslagen:

– Jag tycker att utredningen är en besvikelse och förvånad över att den inte innehåller några skarpa förslag. Det jag ställer mig mest frågande till är att man i detalj vill definiera vad en lärarassistent ska göra, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.