Utbildning Nyheter Sverige

Så ska skolkrisen lösas

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kommenterar delbetänkandet av utredningen som tillsattes efter den internationella Pisa-undersökningen under en pressträff i Rosebad i Stockholm på måndagen.
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kommenterar delbetänkandet av utredningen som tillsattes efter den internationella Pisa-undersökningen under en pressträff i Rosebad i Stockholm på måndagen.

Alarmerande låga skolresultat och svidande kritik från OECD. I ett delbetänkande presenterar statliga Skolkommissionen sina förslag för att lösa skolkrisen.Statlig styrning över skolornas pengar är ett av förslagen.

– Kunskapsresultaten ska förbättras i alla målgrupper, säger kommissionens ordförande Anna Ekström.

Betänkandet kan sammanfattas i tre punkter: Staten ska öka sin styrning av skolornas finansiering och bli mer aktiv på regional nivå. Lärare ska kunna klättra fler pinnhål på karriärstegen. Skolkommissionen överväger även att föreslå obligatoriskt skolval, och en bestämmelse om att huvudmän och rektorer ska verka för en bredare social sammansättning av elever.

Skolkommissionen har blickat mot länder som Kanada och Estland där nationella mål har visat sig ha en positiv effekt på kunskapsresultaten.

– Samtidigt, man kan inte bara planka ett system och stoppa in det i Sverige. Vi måste bygga det så att det passar vår svenska skola, säger Anna Ekström till TT.

Mer statlig styrning

Lärarstudenterna Astrid Eriksson och Anders Rydell tror att förslaget om mer kompetensutveckling för lärare är ett bra sätt att få lärare att stanna i yrket längre.

– Jag tror att det kan vara en bra idé. Ska jag jobba med det här hela livet vill jag kunna utvecklas och få något som driver mig framåt, säger Anders Rydell, som studerar till gymnasielärare.

Kritiken från OECD handlade bland annat om ansvarsfördelningen mellan staten och skolhuvudmännen, samt att Sverige gör för lite för att öka likvärdigheten i skolsystemet. Anna Ekström påpekar att frågan är akut med tanke på den stora invandringen.

"Egendomligt tänkt"

Liberalernas partiledare Jan Björklund sammanfattar kommissionens delbetänkande som "en obegriplig halvmesyr".

– Kommissionen gör en totalsågning av kommunaliseringen av skolan, men slutsatsen är ändå att kommunerna ska få en chans till att ha ansvaret för skolan. Jag tycker att den logiska slutsatsen vore att förstatliga skolan, säger Jan Björklund till TT.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vänder sig mot tanken på ökad statlig styrning och centralisering. Det blir också oklart vilken roll kommunerna egentligen ska ha när det gäller skolan.

– Utvecklingen går mot ett allt större ansvar med allt mindre befogenheter. Det är väldigt egendomligt tänkt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef hos SKL.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) känner sig däremot trygg med Skolkommissionens arbete och slutsatser.

– Vi har en kommission där det sitter 14 ledamöter som representerar forskning, lärarfacken och näringslivet som tillsammans har landat i den här planen. Det är ambitiösa mål, säger han till TT.

Läs också