Nyheter Sverige

Så ska socialen möta extremism

Landets socialtjänster ska få hjälp av Socialstyrelsen med att hantera våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna. Arkivbild.
Landets socialtjänster ska få hjälp av Socialstyrelsen med att hantera våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna. Arkivbild.

När landets socialtjänster kommer i kontakt med våldbejakande extremism kan de ha svårt att veta vilket stöd de kan erbjuda och vad lagen säger. Nu ska de få bättre hjälp och vägledning kring detta.

– Det finns nog många gånger en osäkerhet, hur ska man hantera det här, och "är det verkligen en fråga för oss?", säger Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen som har tagit fram det så kallade kunskapsstödet till socialtjänsten.

När Socialstyrelsen gjorde en mindre enkätundersökning bland kommunernas socialtjänster visade det sig att var tionde hade kommit i kontakt med våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna. Vanligast var att de var involverade i religiös extremism.

I Socialstyrelsens kunskapsstöd, som ska hjälpa socialtjänsterna att kunna planera hanteringen av detta och hur insatserna ska kunna se ut, finns bland annat information om hur vägarna in i extremism brukar se ut, vad lagen ger för möjligheter och hur frågan kan integreras i det vanliga sociala arbetet, berättar Ann Jönsson.

Socialtjänsten måste bland annat bli bättre på sin omvärldsbevakning – både vad som händer runt om i kommunen och på nätet, säger Jönsson.

0 0 #000000 0 – Sociala medier betyder mycket, där sprids det propaganda och där man kan bli mer och mer radikaliserad utan att man egentligen möts. Det är viktigt för socialtjänsten att öka medvetenheten där – vad är det för miljöer ungdomarna kan finnas i?