Nyheter Sverige

Samarbete mot grova brott fördjupas

Inrikesminsiter Anders Ygeman och Säpochefen Anders Thornberg pratade på måndagen om vikten av myndighetsgemensamt samarbete för att komma åt grov brottslighet.
Inrikesminsiter Anders Ygeman och Säpochefen Anders Thornberg pratade på måndagen om vikten av myndighetsgemensamt samarbete för att komma åt grov brottslighet.

Bakom den uteblivna skatten kan det dölja sig ett terrorbrott. Nu utvidgas samarbetet där myndigheter utbyter information för att komma åt den organiserade brottsligheten.

– Myndighetsgemensam samverkan låter inte så häftigt men jag tror att den är central för att vinna över den organiserade brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) efter att ha tagit emot redovisningen av förra årets arbete.

Han beskriver syftet med samverkan som att "slå mot kapillären i brottsligheten", mot själva försörjningsförmågan.

Andra brott bakom

Förra året lade Säkerhetspolisen (Säpo) ovanligt många arbetstimmar i samarbetet där bland annat Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket och Polismyndigheten ingår. Säpochefen Anders Thornberg är fåordning när det kommer till detaljerna men säger:

– Det har exempelvis kommit fram att man använder vinster i företagsverksamhet för att finansiera terrorism, rekrytering till terrorism och att på olika andra sätt använda sin verksamhet för att stödja terror.

Problemet när det gäller pengar är att det är svårt att bevisa att de gått till terrorism eller till terrorister.

– Men historien är full av exempel på brottslingar som åkt fast för helt andra saker än det de förknippats med, säger Anders Ygeman och tar maffiabossen Al Capone som exempel. Capone åkte aldrig dit för något annat än skattebrott.

Mer lokal samverkan

Förra året förekom ett uppmärksammat fall i Stockholm som slutade just med domar för skattebrott, och bokföringsbrott. Den stora uppmärksamheten kring målet berodde på att det även fanns misstankar om terrorfinansiering. Men just den delen av utredningen lades ner efter drygt ett halvår.

Åklagarens mycket korta motivering:

– Jag säger inte mer än att brott kan ej styrkas.

I just det fallet var Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säpo, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten involverade. Nytt för i år är att även lokala myndigheter, exempelvis kommuner, ska jobba mer myndighetsgemensamt för att upptäcka grova brott.

Som ett exempel på när en sådan samverkan kan behövas tar Anders Ygeman upp polisens 14 särskilt prioriterade bostadsområden. För att kunna "störa ut den brottsliga verksamheten" krävs mer än att polisen ökar sin närvaro.