Nöje Nyheter

Samarbete ska minska IT-attacker

Kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kunke och inrikesminister Anders Ygeman efter mötet med mediehusen.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kunke och inrikesminister Anders Ygeman efter mötet med mediehusen.

Efter IT-attackerna mot flera svenska medier bjöds cheferna för Sveriges mediehus in till Rosenbad. – Vi diskuterade hur vi kan gå vidare med att underlätta för polisens arbete att klara upp den här typen av brottslighet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Flera myndigheter ska tillsammans med operatörerna och medierna arbeta för att minska internetsårbarheten efter helgens IT-attacker, som lamslog flera av de största nyhetssajterna.

Chefer vid Sveriges största medieföretag träffade på onsdagen Anders Ygeman (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Med på mötet var också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Post- och telestyrelsen (PTS).

– PTS tog initiativ till att samla operatörerna och mediehusen för att ta en diskussion om vi kan bygga arkitekturen för internet i Sverige för att göra den så robust som möjligt, sade Ygeman efter mötet.

Anders Ygeman berättade också att de diskuterat hur polisen ska få ökade resurser att utreda IT-attacker.

Samtidigt berättade Alice Bah Kuhnke att regeringen arbetar med en handlingsplan mot hat och hot mot opinionsbildare,

– Journalister är en av de grupperna som utsätts för mest hot och hat. Det finns journalister som tystnar, som väljer att inte göra ett jobb, sade hon.

Läs också