Teknik Nöje

Samma sagor i tusentals år

Sagan om Snövit (här med Rosenröd) nedtecknades av bröderna Grimm på 1800-talet, men tros härstamma från medelhavsländerna, kanske i Italien. Men så väl där som på Balkan är det inte dvärgar som hjälper Snövit, som i Grimms version, utan rövare.
Sagan om Snövit (här med Rosenröd) nedtecknades av bröderna Grimm på 1800-talet, men tros härstamma från medelhavsländerna, kanske i Italien. Men så väl där som på Balkan är det inte dvärgar som hjälper Snövit, som i Grimms version, utan rövare.

Det var en gång en saga – som varade i tusentals år. En del av de mest klassiska berättelserna kan nämligen vara så gamla som 6 000 år, tror forskare.

Många sagor, som Snövit eller Rödluvan och vargen, brukar tillskrivas de tyska bröderna Jacob och Wilhelm Grimm som nedtecknade dem på 1800-talet.

Senare tids forskning har dock visat att berättelserna är betydligt äldre än så.

I ett försök att ta reda på exakt hur gamla de egentligen är kategoriserade forskare vid Durham University i Storbritannien 275 sagor, bland andra Hans och Greta och Skönheten och odjuret. Sedan försökte de spåra dem tillbaka i tiden med hjälp av samma statiska metod som biologer använder sig av när de försöker kartlägga två närbesläktade arters ursprung genom att ta reda på den senaste gemensamma förfadern.

Slaver och kelter

Efter att ha uteslutit de sagor som tycks ha spritt sig horisontellt, när en kultur blandat sig med en annan, vandrade forskarna nerför den indoeuropeiska språkfamiljens släktträd med 76 olika sagor, på jakt efter tecken på varianter av en och samma saga i olika språkgrupper.

På så sätt upptäckte de exempelvis att Jack och bönstjälken antagligen funnits i både den slaviska och keltiska språkgruppen, redan när de båda språken separerade för drygt 6 000 år sedan.

Forskarnas slutsats, som de redovisar i Royal Society Open Science, är att de äldsta sagorna som fortfarande finns i omlopp är mellan 2 500 och 6 000 år gamla, medan andra är betydligt yngre.

Fantasi och magi

Men hur kan en och samma berättelse vara i tusentals år?

Forskarna, med antropologen Jamshid Tehrani vid Durham University i spetsen, tror att det har att göra med en kombination av fantasi och magi å ena sidan och en enkel historia, exempelvis om vanligt familjeliv eller romantik, å den andra.

– Men det är något som vi måste testa mer rigoröst. Det blir nästa fas av denna forskning, säger Jamshid Tehrani till tidskriften Science.

Läs också