Nyheter Sverige

Sammetsgeting kan hota biodlingar

Sammetsgetingen sprids i Centraleuropa och nu varnar experter för att det finns risk att den också kommer till Sverige.
Sammetsgetingen sprids i Centraleuropa och nu varnar experter för att det finns risk att den också kommer till Sverige.

Vacker – men oönskad.Sammetsgetingen sprider sig i Centraleuropa och nu varnar experter för att den också kan ta sig till Sverige.

– Den är ett rovdjur som fångar och äter bin. Kommer den hit skulle den kunna skada hela bisamhällen, säger Eva Forsgren, vid institutionen för ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Getingen, som med sina gula ben och fötter skiljer sig utseendemässigt från svenska getingar, påträffades för första gången i Europa 2004. Den hör egentligen hemma i sydöstra Asien och kom oavsiktligt till Frankrike genom en befruktad drottning som fanns med i lergods som importerats från Kina.

– Det blir snabbt många sammetsgetingar när den väl fått fäste. Den kan massangripa bisamhällen och de samarbetar med varandra på ett sätt som exempelvis inte bålgetingar gör, säger Eva Forsgren.

Sammetsgetingen lever av honungsbin och andra pollinatörer och riskerar att ställa till stor skada för såväl biodlare som frukt- och bärodlare. Den främmande och invasiva arten har de senaste åren påträffats i bland annat Spanien, Italien, Belgien och Tyskland. Spridningstakten uppges till omkring tio mil per år.

– Den kan komma hit på egen hand men mer sannolikt är att den följer med varor från områden där den finns. Vi vill att folk ska hålla utkik, säger Eva Forsgren.