Nyheter Ekonomi Sverige Sverige-topp

Sedelpressen körs vidare i höst

Riksbankschefen Stefan Ingves sänker inte räntan, men stimulerar med stödköp.
Riksbankschefen Stefan Ingves sänker inte räntan, men stimulerar med stödköp.

Trots tal om högkonjunktur kommer nya stimulanser från Riksbanken. Reporäntan rörs inte, men sedelpressen rullar vidare.Det blir 45 miljarder till i stödköp av obligationer i höst.

Kronan och räntorna steg marginellt efter beskedet.

– Det pressar ned räntorna i svensk ekonomi i största allmänhet och det är vad svensk ekonomi behöver just nu, säger riksbankschefen Stefan Ingves till TT om stödköpen.

Han siktar på att få upp inflationen till Riksbankens mål på två procent.

Mer pengar

Obligationsköpen, som innebär att det trycks ut mer pengar i ekonomin, förlängs med ett halvår av en oenig direktion. Takten på stödköpen dämpas dock jämfört med tidigare till 45 miljarder kronor, vilket hamnar ovanpå de köp på 200 miljarder kronor som ska avslutas i juni.

Därmed har Riksbanken vid årsskiftet köpt upp cirka 37 procent av marknaden för så kallade nominella statsobligationer.

– Det är ganska mycket, säger Ingves.

TT: Finns det några risker med det?

– Inte egentligen. Det finns en risk i så motto att vi förmodligen förlorar en del pengar på det här så småningom. Men det är i allra högsta grad hanterligt.

En del bedömare togs på sängen av beskedet, däribland SEB-ekonomen Olle Holmgren:

– Vi trodde man skulle avvakta med att införa nya åtgärder.

Tror inte på lägre räntor

Kronans förstärkning och oro för att inflationen ska falla tillbaka igen antas ligga bakom beslutet, enligt Holmgren. Därtill kommer trycket från omvärlden i form av en massiv stimulanspolitik från bland annat Europeiska centralbanken (ECB).

Enligt Riksbanken blir det troligtvis inte fler räntesänkningar, men det kan ske om det skulle behövas. Någon räntebotten är inte uppnådd, enligt Ingves.

Han tror det tar många år innan Sverige är tillbaka i ett mer normalt ränteläge, med en reporänta kring fyra procent.

– Om tre-fyra år framåt i tiden kommer räntan vara på väg upp, men den kommer att vara på väg upp ganska sakta. Riktigt hur lång tid det tar innan vi har en reporänta på fyra procent är alldeles för tidigt att säga.

Anna Breman, chefekonom på Swedbank, tycker att hushåll med bolån ska räkna med låga räntor ett tag till, men att det kan vara läge att binda räntorna:

– Lägre räntor än så här är inte troligt att vi får.

Läs också