Nyheter Sverige

Sekretess kring flyktinginsats

Antalet larm om våld, hot och bränder på asylboende tillhör de uppgifter som inte lämnas ut till medierna, enligt Dagens Nyheter. På bilden Kånnaskolan, som totalförstördes i en brand i oktober. Skolan var tänkt att användas som flyktingboende. Arkivbild.
Antalet larm om våld, hot och bränder på asylboende tillhör de uppgifter som inte lämnas ut till medierna, enligt Dagens Nyheter. På bilden Kånnaskolan, som totalförstördes i en brand i oktober. Skolan var tänkt att användas som flyktingboende. Arkivbild.

All information om polisens arbete med våld, hot, bränder och andra brott där offer, gärningsmän eller vittnen är migranter har belagts med sekretess så länge kommenderingen Alma pågår. Enligt chefen för insatsen är det helt normalt.

Den stora ökningen av antalet asylsökande har inneburit stora påfrestningar för polisen, som har samlat resurser i en kommendering som döpts till Alma. Där ingår allt från gräns- och utlänningskontroll till ordning, säkerhets och brottsbekämpning.

Anmälningar som rör asylsökande förses med koden "291". Koden används som arbetsmaterial för den dagliga lägesbilden som, enligt ett internt direktiv till polisens alla presskommunikatörer som Dagens Nyheter tagit del av, inte ska lämnas ut.

Varken antalet anmälningar eller hur många arbetstimmar som Alma-projektet tar i anspråk ska göras offentliga.

Förstår inte

Flera av polisens runt 200 kommunikatörer uttrycker oförståelse inför sekretessen.

– Vi tvingas hänvisa till ett beslut som vi inte begriper, säger en av dem till DN.

Stefan Hector, kommenderingschef för Alma, säger att polisen inte på något onormalt sätt hemlighåller information om insatsen.

– Det är inget osedvanligt hemlighetsmakeri. Det är vårt alldeles normala förfarande att under pågående insatser vara återhållsamma med information. Våra ställningstaganden grundar sig i sekretesslagen. När vi avslutat Alma är vår avsikt att informera bredare och djupare.

Det planerade slutdatumet för Alma är den 18 februari. Datumet kan dock komma att ändras.

Ingen dramatik

Enligt Stefan Hector finns ingen anledning att lätta på Alma-sekretessen, trots kritiken.

– Polisen är en myndighet som inte ska vara följsam. Om vi skulle ta hänsyn till alla uppfattningar, insinuationer och uttalanden skulle vi få mycket att göra. Under det pågående operativa skedet, vare sig det gäller Alma, valet eller en fotbollsmatch, kommer vi att vara återhållsamma med att berätta saker.

När Alma-insatsen är avslutad kommer polisen att redovisa vad som gjorts och vilka slutsatser och lärdomar som dragits. Och enligt Stefan Hector innehåller materialet inga överraskningar.

– Det är ingen dramatik eller något uppseendeväckande i den kunskap vi har. Ni kommer inte att ramla av stolarna.