Teknik Nyheter Världen

Sex gravida i Mexiko har zikasmitta

Över 200 000 personer i Brasilien deltar i president Dilma Rouseffs stora informationskampanj om hur man utrotar den smittspridande myggan. Arkivbild.
Över 200 000 personer i Brasilien deltar i president Dilma Rouseffs stora informationskampanj om hur man utrotar den smittspridande myggan. Arkivbild.

Sex gravida kvinnor i Mexiko har konstaterats vara smittade med zikaviruset. Det totala antalet smittade i landet är nu uppe i 80 personer, enligt regeringen.

Mer än hälften av de smittade, och fyra av de gravida kvinnorna, kommer från den fattiga delstaten Chiapas i södra Mexiko, uppgav hälsodepartementet. En av kvinnorna är från Oaxaca i sydvästra delarna av landet, och en kommer från Veracruz i östra Mexiko.

Världshälsoorganisationen WHO uppmanar drabbade länder att överväga nya metoder för att bekämpa zikaviruset, som exempelvis att släppa ut genetiskt modifierade insekter och bakterier som hindrar myggornas ägg från att kläckas.

Zikaviruset smittar främst via Aedes aegypti-myggan. Viruset tros ligga bakom tusentals fall av mikrocefali hos nyfödda, vilket får till följd att barn föds med onormalt små huvuden.