Nyheter Sverige Sverige-topp

Sextimmarsdagar hänger i luften

Två uppmärksammade projekt med förkortad arbetstid i Göteborg och Mölndal hänger i luften. Arkivbild.
Två uppmärksammade projekt med förkortad arbetstid i Göteborg och Mölndal hänger i luften. Arkivbild.

Två uppmärksammade projekt med förkortad arbetstid i Göteborg och Mölndal hänger i luften.Men ett nytt försök är på gång i Västerbotten.

Alamy

Pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende på Hisingen har skapat rubriker runt om i världen.

– Det har varit väldigt mycket mediekontakter över den här perioden, från Japan, New York, Holland, Belgien, Frankrike. De vill veta hur personalen mår och hur de jobbat, säger Monica Axhede, områdeschef för särskilda boenden SDF Västra Hisingen.

Försöket inleddes i februari förra året och var tänkt att pågå 2016 ut. Men efter en motion från Moderaterna skulle Göteborgs kommunfullmäktige på torsdagen ta ett beslut om huruvida det ska avslutas redan nu. Men dit hann politikerna inte. De 25 punkter som föregick ärendet drog ut på tiden och sent på kvällen togs beslutet att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Lägre sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har gått ned, personalen upplever att den mår bättre – och de boende är nöjdare, enligt uppföljningarna som gjorts. Men pilotprojektets motståndare anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att låta det fortsätta.

Enligt projektets följeforskare Bengt Lorentzon är det i slutändan en politisk fråga om förkortad arbetstid innebär en kostnad eller en besparing för samhället. Dels eftersom kostnader och besparingar kan landa på olika platser.

– A-kassan minskar ju exempelvis sina kostnader, men Göteborgs stad får ju inte del av det utan hela kostnaden hamnar på staden, säger Bengt Lorentzon.

Dels eftersom produktivitet kan vara en subjektiv fråga.

– Vad är produktivitet i äldreomsorg? Ja, det är ju ökad kvalitet, säger Bengt Lorentzon.

– Det är den som politikerna ytterst måste bedöma och ställa mot kostnaderna.

Dyrbar resurs

Samtidigt utvärderas ett liknande försök som pågår på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Operationsavdelningen på ortopeden i Mölndal införde i februari 2015 sex timmars arbetsdag, vilket lett till ökad produktivitet eftersom ett extra operationsskift kunnat införas.

– Vårt uppdrag ökar och vi måste kunna utnyttja denna mycket dyrbara resurs som en operationsavdelning innebär, kunna utnyttja den mer under dygnet, säger Anders Hyltander, områdeschef på Sahlgrenska.

Projekt i Västerbotten

Personalen är positiv och sjukfrånvaron har minskat, berättar han. Ett beslut om projektets framtid väntar under våren och hänger på balansen mellan den ökade produktiviteten och de ökande lönekostnaderna.

I Västerbottens läns landsting pågår förberedelserna inför ett försök med förkortad arbetstid. Än är det inte bestämt var försöket ska genomföras, men planen är att det ska starta i höst.

– En arbetstidsförkortning kan ju vara en faktor som bidrar till en bättre arbetsmiljö, attraktivare arbetsplatser och lägre sjuktal, säger Johanna Näslund, HR-direktör i Västerbottens läns landsting.