Utbildning Nyheter Världen

Siffror vapen för kvinnors rätt

Susan Asio (t.v.) från Uganda och Aline N. Irakanama från Rwanda tror att de kommer att kunna omsätta lärdomarna från statistikkursen i verklig förändring på hemmaplan.
Susan Asio (t.v.) från Uganda och Aline N. Irakanama från Rwanda tror att de kommer att kunna omsätta lärdomarna från statistikkursen i verklig förändring på hemmaplan.

Kan man förändra världen med siffror? Det hoppas jämställdhetsivrare från flera länder som deltar i en stor statistikkurs i Sverige.– Vi måste kunna visa på orättvisorna för att få igenom förändringar, säger Susan Asio från Uganda.

När FN:s nya utvecklingsmål klubbades i New York förra året stod global jämställdhet högt på agendan. Sedan dess har utmaningen varit att bryta ner de ambitiösa målen till konkreta handlingsplaner, och ta fram mätindikatorer för att följa hur det går med målen runt om i världen.

Hela 230 av dessa indikatorer är relaterade till kön, berättar Franceska Grum, chef för FN:s statistikavdelning för sociala frågor och bostadsfrågor.

– Det är väldigt ambitiöst och vi måste gå snabbt fram för att försäkra att de länder som har kapaciteten att göra det verkligen producerar all den här datan, säger hon till TT.

Delar erfarenheter

Ett sätt är att sprida kunskap om statistikarbete – vilket är avsikten med kursen i jämställdhetsstatistik vid SCB i Stockholm, där Grum hållit en gästföreläsning. Både statistiker och företrädare för rättighetsgrupper och civilsamhälle har bjudits in till det Sida-finansierade projektet. Deltagarna kommer från Bangladesh, Palestina, Rwanda, Tanzania och Uganda.

De har just avslutat utbildningens första fas; tre intensiva veckor i Stockholm med seminarier, föreläsningar och diskussioner.

– Det är väldigt intressant. Särskilt att höra om hur de andra länderna arbetar och vilka jämställdhetsfrågor som är viktiga hos dem. Så bara att dela erfarenheter mellan oss är spännande nog, säger Lydia Tuhaise, statistiker vid Ugandas nationella statistikbyrå.

Tar med användarna

Fokus ligger på hur jämställdhetsstatistik kan sättas ihop och presenteras på ett effektivt sätt. Syftet är både att lära ut SCB:s metoder – deltagarna har till exempel fått varsitt ex av den årliga statistikluntan "På tal om kvinnor och män" – och att föra samman tjänstmännen med de som använder statistiken i sitt arbete för jämställdhet.

– Det här har varit väldigt värdefullt för oss som kvinnorättsorganisation. En av de stora luckorna är att vi inte haft tillräckligt med statistik för att backa upp vår agenda, säger Susan Asio, från den nationella sammanslutningen av kvinnorättsorganisationer i Uganda.

Slutmålet med utbildningen är att varje grupp av deltagare ska komma överens om ett gemensamt statistikprojekt att genomföra på hemmaplan.

Hoppas förändra

Ett angeläget problem att ta itu med i Bangladesh är att få fler flickor att fortsätta skolan till gymnasienivå, menar Khodeja Sultana, landchef för Diakonia i Bangladesh.

Förutom fattigdom är en av faktorerna bakom avhoppen att många föräldrar gifter bort sina döttrar i hopp om att de så ska få en tryggare situation.

– Men det är en missuppfattning, ofta utsätts de till exempel för våld i sina nya hem. Vi skulle behöva sprida den statistiken i lokalsamhället för att kunna visa att det inte spelar någon roll om du gifter bort dem eller inte, säger Khodeja Sultana.

Claudio Bresciani/TT
På SCB:s utbildning i jämställdhetsstatistik deltar 25 deltagare från statistikbyråer och organisationer i Bangladesh, Palestina, Rwanda, Tanzania och Uganda.
Claudio Bresciani/TT
Francesca Grum, chef för FN:s statistikavdelning för sociala frågor och bostadsfrågor i samspråk med kursdeltagare efter sin föreläsning.
Claudio Bresciani/TT
Khodeja Sultana, landchef för Diakonia i Bangladesh.
Claudio Bresciani/TT
Lydia Tuhaise, statistiker vid Ugandas nationella statistikbyrå.
Claudio Bresciani/TT
Anna-Karin Nyhlin (t.v.) och Lena Bernhardtz, statistiker vid SCB, har lett den tre veckor långa utbildningen i Stockholm.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset