Nyheter Sverige

Självkritiska riksrevisorer stannar

Riksrevisorerna Susanne Ackum, Margareta Åberg och Ulf Bengtsson vid dagens KU-förhör.
Riksrevisorerna Susanne Ackum, Margareta Åberg och Ulf Bengtsson vid dagens KU-förhör.

När konstitutionsutskottet i dag frågade ut de tre riksrevisorerna medgav samtliga vissa brister i sin tjänsteutövning. Men Margareta Åberg och Ulf Bengtsson anser att felen de begått inte varit så allvarliga att de måste lämna sina poster.

– Jag vet att det finns synpunkter på min person och mitt sätt att agera. Och också vad gäller ledningen av myndigheten. Men jag bedömer inte att något av det är sådant att det skulle diskvalificera mig.

Så svarade riksrevisor Margareta Åberg på den avslutande frågan från KU:s ordförande Andreas Norlén om huruvida hon och Ulf Bengtsson anser att "de förtjänar att fortsätta som riksrevisorer". Även Bengtsson uppgav att han inte ser några skäl att avgå.

Dagens extrainsatta utfrågning av de tre riksrevisorerna gäller en rad missförhållanden som Dagens Nyheter avslöjat i flera artiklar, och som i juli fick Susanne Ackum att besluta sig för att lämna sitt uppdrag.

"Åsidosatt process"

De tre riksrevisorerna inledde utfrågningen med ett långt anförande där de beskrev arbetet med att förändra Riksrevisionens verksamhet för att man bättre ska kunna leverera den typ av granskningar som riksdagen beslutat om. Förnyelsearbetet, som inleddes 2015, krävde bland annat att man behövde rekrytera en rad nya personer.

Vid några av rekryteringarna har det begåtts formella fel, medgav de.

– Mitt misstag har varit att jag i min iver att hitta så bra medarbetare som möjligt åsidosatte den formella processen, medgav Susanne Ackum.

Samtidigt sade hon att det uppmärksammade citatet från ett mejl där hon skrivit att en annons skulle skräddarsys för en person hon velat rekrytera "ryckts ur sitt sammanhang".

– Det rör specialisttjänsten som aldrig utlystes, eftersom vi fick utrymmet att tillsätta en fast tjänst och då sökte den här personen i konkurrens med andra.

Ackum slog också ifrån sig kritiken om misstänkt jäv då många av de nyanställda – närmare bestämt åtta personer enligt hennes egen uppskattning – tidigare varit medarbetare till henne då hon arbetade på finansdepartementet. Det är vanligt med rekryteringar till Riksrevisionen just från riksdagskansliet då många med rätt kompetens återfinns just där, menar hon.

Självkritisk

Vidare var Ulf Bengtsson självkritisk till att han lagt sig i en granskning av en landshövding som sköttes av en annan revisor, och där han enligt DN gav sitt uttryckliga stöd till landshövdingen.

– Ja, jag har begått ett misstag. Det är att jag lämnade en personlig reflektion till landshövdingen i Skåne i en fråga där jag själv inte var ansvarig som riksrevisor, sade Bengtsson.

Han medgav även att det var olämpligt att han blandat sig i ärendet då han själv, under sin tid som generaldirektör på Arbetsgivarverket, var delaktig i det granskade beslutet.

– Men där är det inte fråga om ett formellt fel, som jag uppfattar det.

På kritiken om att myndigheten lagt ner flera påbörjade utredningar som man lagt betydande resurser på, svarade riksrevisorerna att granskningar kan avslutas av en mängd olika skäl och att det inte alltid innebär bortkastade pengar då utredningsmaterialet kan användas vid senare granskningar.

Sjukskrivna

Förutom förnyelsearbetet lyfte riksrevisorerna att Bengtsson och Åberg varit sjukskrivna samtidigt under en period som en orsak till att deras arbete försvårats.

– Det säger sig självt att det blev en enorm arbetsbelastning för mig. Några av dessa lösryckta meningar tror jag har kommit till stånd när jag suttit på tunnelbanan hem och försökt få kontroll, sade Susanne Ackum.

Margareta Åberg lyfte fram hur man nu vill arbeta för att återställa förtroendet för Riksrevisionen. Bland annat lovade hon att transparensen i verksamheten ska ökas, med en ökad öppenhet om vilka externa kontakter man tar och att Riksrevisionen ska fortsätta försöka minska administrativa kostnader.

Hon tillade även att de åtgärder som kommer att föreslås i den externa utredning som leds av Hans-Gunnar Axberger är viktiga.

Izabelle Nordfjell/TT
Riksrevisorerna Susanne Ackum, Margareta Åberg och Ulf Bengtsson vid KU-förhören i dag.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset