Nyheter Sverige

Sjukfrånvaro i staten fortsätter öka

Sjukfrånvaron bland statligt anställda fortsätter att öka. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män och skillnaden mellan könen är nu den största på fem år. Arkivbild.
Sjukfrånvaron bland statligt anställda fortsätter att öka. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män och skillnaden mellan könen är nu den största på fem år. Arkivbild.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade i fjol med 0,7 procentenheter och uppgick till 5,3 procent. Männens sjukfrånvaro ökade med 0,2 procentenheter och uppgick under samma period till 2,5 procent, enligt ett pressmeddelande från myndigheten Statskontoret. Skillnaden mellan könen är nu den största på fem år.

Totalt uppgick sjukfrånvaron till 3,9 procent av tillgänglig arbetstid 2015. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Sedan 2011 har sjukfrånvaron bland anställda på statliga myndigheter ökat med 1,0 procentenheter.