Nyheter Sverige

Sjukhus utreder massanmälan till IVO

Två läkare vid Skaraborgs sjukhus har skickat en lista på 49 patienter som ska ha felbehandlats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Arkivbild
Två läkare vid Skaraborgs sjukhus har skickat en lista på 49 patienter som ska ha felbehandlats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Arkivbild

Två läkare vid en avdelning på Skaraborgs sjukhus i Skövde har anmält en kollega för 49 fall där patienter ska ha skadats eller ha riskerat att skadas. Listan över de patienter som påstås ha drabbats har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Avdelningen har under flera år skakats av interna konflikter och sjukhuset har i avvaktan på utredning stoppat den operationsmetod som den anmälde läkaren använt sedan 2004, uppger P4 Skaraborg.

– Så gör vi när en metod eller apparat ifrågasätts. Sedan får man se om det återupptas igen eller inte, säger chefsläkare Marga Brissman.

Sjukhusledningen kommer nu att kalla in en extern utredare för att granska anmälningen och den interna konflikten.