Nyheter Sverige

Skärpt asyllag klubbad i riksdagen

Riksdagen har med stor majoritet röstat igenom den kontroversiella åtstramningen av asylpolitiken. Men flera miljöpartister tryckte inte på ja-knappen.Migrationsminister Morgan Johansson (S) fortsätter att försvara behovet av skärpningen.

– Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har ju inte ens vi något trollspö som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och socialsekreterare och hundratals skolor. Det finns rent fysiska begränsningar för hur många vi kan ta emot, säger han till TT.

EU:s lägstanivå

Riksdagen beslutade med 240 ja-röster mot 45 nej-röster att skärpa asylpolitiken från och med den 20 juli. Lagen gör att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå vad gäller asylsökandes rättigheter. Men den är tänkt att gälla i högst tre år.

Syftet är att kraftigt minska antalet asylsökande, samtidigt som kapaciteten i asylmottagandet och etableringen ska förbättras.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade ja till förslaget. Men uppslutningen var inte fullständig i MP. Carl Schlyter, Valter Mutt, Jabar Amin och Annika Lillemets röstade nej och ytterligare fyra deltog inte i omröstningen.

En av dem var Rasmus Ling, som tidigare även röstade nej till att införa gränskontroller.

– Jag tyckte inte att det kändes bra att vara där, säger han till TT.

Liberalt nej

Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade nej, medan Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att rösta. Liberalernas Birgitta Ohlsson valde dock att rösta nej.

En del av kritiken mot den nya lagen rör begränsningarna i möjlighet till familjeåterföreningar. Men Morgan Johansson påpekar att väldigt många nyanlända fortsätter gå på de gamla reglerna:

– Vi kommer att göra fler familjeåterföreningar de kommande åren än vi förmodligen någonsin har gjort.

Annan kritik är att förändringarna bryter mot FN:s barnkonvention, vilket Johansson invänder mot, och att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer att öka pappersarbetet för Migrationsverket.