Nyheter Sverige

Skärpta rutiner mot barnäktenskap

Skatteverket skärper sina rutiner för att bekämpa förekomsten av barnäktenskap. Detta efter överläggningar med Barnombudsmannen (BO).

Barnäktenskap är betydligt vanligare i Sverige än vad man hittills trott och problemet ökar, i takt med flyktingströmmen. Det konstaterar Barnombudsmannen (BO) efter överläggningar med representanter för åtta olika myndigheter, däribland Socialstyrelsen, Polisen, Migrationsverket, SKL och Åklagarmyndigheten.

Exempelvis har Migrationsverket identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner, barn som i de flesta fall har placerats med sina vuxna "makar".

Mörkertalet bedöms dock vara stort. I en separat inventering i Malmö kommun identifierades 65 gifta flickor bland de flyktingar som togs emot 2015.

Nolltolerans

Men enligt Barnombudsmannen bör det vara nolltolerans som gäller.

– Vi håller helt med FN att förekomsten av barnäktenskap ska elimineras, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg till TT.

Under mötet presenterades flera åtgärder som myndigheterna själva har vidtagit eller kommer att vidta.

Exempelvis lovade Skatteverket att myndigheten nu skärper bedömningen av vilka äktenskap som den godkänner.

I dag godkänner Skatteverket inga barnäktenskap, där den ena eller båda parter är under 18 år, som ingås av personer som har sin hemvist i Sverige.

Skärpta bedömningar

Men för redan gifta personer som kommer till Sverige görs en annan bedömning. I sådana fall kan ett äktenskap erkännas om den ena partnern är över 15 år.

– Det tycker vi är helt fel och det är glädjande att Skattverket nu ser över sina rutiner och skärper bedömningarna, säger Fredrik Malmberg.

Skatteverket lovar även att myndigheten ska göra en orosanmälan när den får kännedom om barnäktenskap.

BO Fredrik Malmberg vill dock se ännu skarpare åtgärder och tänker skriva till regeringen med förslag på ytterligare åtgärder som kräver politiska beslut.

– Regeringen bör ta initiativ till en nationell kartläggning med syfte att ge fördjupad kunskap om situationen och säkerställa att barn får det stöd de behöver, säger Fredrik Malmberg.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset