Nyheter Sverige

Skärpta straff för handgranater

Inrikesminister Anders Ygeman välkomnar förslaget om skärpta straff för hantering av handgranater och återkommer med ett lagförslag senare i år. Arkivbild
Inrikesminister Anders Ygeman välkomnar förslaget om skärpta straff för hantering av handgranater och återkommer med ett lagförslag senare i år. Arkivbild

Regeringen vill skärpa straffen för hantering av handgranater och andra explosiva föremål. Bakgrunden är bland annat att handgranater slängts mot fastigheter i Malmö vid flera tillfällen det senaste året.

I dag är straffen lägre för den som avslöjas med handgranater hemma i garaget än med olagliga skjutvapen. Utredaren Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, tycker dock att straffen ska bli de samma: för grovt brott föreslås fängelse i lägst ett år och högst fyra år. Han föreslår också att det, precis som när det gäller vapenbrott, införs ett synnerligen grovt brott. Straffskalan för det föreslås vara fängelse lägst tre och högst sex år.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) välkomnar förslaget och kommer att presentera ett lagförslag senare i år.

– Man förbisåg detta när straffen för vapenbrott och grovt vapenbrott höjdes. Den här skillnaden är naturligtvis orimlig. Andra motiv är att vi vill avskräcka från att använda handgranater, och ett sekundärmotiv är att med höjda straff kan man i högre utsträckning använda hemliga tvångsmedel, säger Anders Ygeman till TT.

Den som använder skarpladdade handgranater i något sammanhang kan också dömas för andra brott, till exempel försök till mord.

Det nu aktuella förslaget finns med på den lista med åtgärder mot terrorism som regeringen och oppositionen enades om i december.