Nyheter Sverige Sverige-topp

Skadestånd för felaktig registrering

Fred Taikon i tårar efter domen från Stockholms tingsrätt. Staten gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering i samband med Skånepolisens registrering av honom och tio andra personer, anser rätten.
Fred Taikon i tårar efter domen från Stockholms tingsrätt. Staten gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering i samband med Skånepolisens registrering av honom och tio andra personer, anser rätten.

Staten kunde inte bevisa att elva personer hamnade i polisens romregister av annan anledning än etnicitet.– En seger, säger Fred Taikon, en av dem som nu tilldöms ett skadestånd på 30 000 kronor.

På människorättsorganisationen Civil Rights Defenders kontor steg jublet när domen från Stockholms tingsrätt kom på fredagsförmiddagen.

Enligt domen har staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering. De åtta vuxna och de tre barnen i målet har därför rätt till det begärda skadeståndet på 30 000 kronor per person.

– Rent strikt juridiskt gäller den här domen bara de elva personer som stämde men symboliskt betyder det allt, säger juristen Johanna Westeson vid Civil Rights Defenders som drivit målet.

Höga skadestånd

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och expert på skadeståndsrätt, säger att beloppet på det utdömda skadeståndet är högt med skadeståndsrättsliga mått mätt. Men han anser att domen är korrekt och att staten inte bör överklaga.

– Det är helt klart som tingsrätten säger: Det här är ett övergrepp och det verkar onödigt efter den här tydliga och uppenbarligen väldigt genomarbetade domen att staten ska framhärda, säger Schultz till TT.

Skånsk utredning

Justitiekanslern (JK) har fört statens talan i målet och hävdat att det inte handlat om etnisk diskriminering. Registret upprättades inom ramen för Skånepolisens brottsbekämpande verksamhet och även släktingar som inte misstänktes för brott hamnade där.

Men rätten har nu slagit fast att förutom att de elva i det aktuella målet inte misstänktes för brott så var de dessutom bosatta i Stockholmsområdet, långt från den misstänkta brottsligheten i Skåne. Att de elva hamnat i registret av någon annan anledning än att de är romer – förutom en man som är gift med en romsk kvinna – har staten inte kunnat bevisa, enligt rätten.

Oklar påverkan

Fred Taikon ser inte bara domen som en seger för honom själv och för de andra i målet utan även för övriga omkring 4 700 registrerade. Men hur de påverkas i praktiken är oklart.

Av domen framgår tydligt – med hänvisning till mål i Europadomstolen – att när man bedömer om någon utsatts för etnisk diskriminering så måste man bedöma varje enskilt fall.

I ett uttalande skriver JK att man noga kommer att gå igenom domen och "därefter överväga vilka slutsatser som kan dras och om den ska överklagas". Innan dess kommer JK inte att ändra sitt principbeslut om ersättning med 5 000 kronor till var och en som funnits med i registret. Det är pengar som de elva i det nu aktuella målet och drygt 3 000 andra registrerade redan fått.

Maja Suslin/TT
På Civil Rights Defenders kontor utbröt stor glädje över domen från Stockholms tingsrätt.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset