Nyheter Världen

Skalvet i Ecuador: "Det var väntat"

Skalvet i Ecuador har inget samband med den japanska jordbävningen, men skalvet var väntat.
Skalvet i Ecuador har inget samband med den japanska jordbävningen, men skalvet var väntat.

Skalvet i Ecuador har inget samband med den japanska jordbävningen, men skalvet var väntat.– Runt hela Stilla Havet är vad vi kallar "Eldringen". Det är just i dessa områden de stora jordbävningarna sker, säger seismologen Reynir Bödvarsson till TT.

Antalet döda efter jordskalvet i Ecuador fortsätter att stiga – det senaste dödstalet var 233.

– Dödstalet kommer sannolikt att stiga. Vi kan bara hoppas på att det inte blir allt för omfattande, säger Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet.

Det som har hänt är att en del av Stillahavsplattan, som kallas Nazca, har gått in under den sydamerikanska kontinentala plattan och orsakat det kraftigaste skalvet på årtionden i Ecuador.

– Ecuador ligger i det område som kallas Eldringen. Där inträffar stora jordbävningar eftersom det finns vulkanisk aktivitet där. Vi vet att det kommer att ske fler skalv framöver, säger Bödvarsson.

Problemet är att experterna inte ännu kan förutse nästa skalv.

– Vi försöker hitta metoder men det krävs fler mätstationer för att det ska finnas en möjlighet att förutse. Det är även mycket kvar i forskningen att hitta tillförlitliga metoder att förutse tidpunkt för ett kommande skalv.

Jordbävningen har inget samband med skalvet som inträffade i Japan.

– Men de har en gemensam motor: Värmen i jordens inre som gör att plattorna rör sig, men skalvet i Japan har inte medfört det här skalvet.