Nyheter Sverige

Skandalfartyg seglar snart igen

En del av lasten har hämtats från Whiskey Trio men det är fortfarande oklart när skandalfartyget kan lämna hamnen i Varberg. Arkivbild.
En del av lasten har hämtats från Whiskey Trio men det är fortfarande oklart när skandalfartyget kan lämna hamnen i Varberg. Arkivbild.

Skandalkantade fartyget Whiskey Trio som kvarhålls i Varbergs hamn håller på att tömmas på sin last och lämnar förmodligen svenskt vatten efter helgen.

– Vi kommer att göra en avsyning av fartyget i början av nästa vecka, säger Tomas Åström, ledningsstrateg vid Transportstyrelsen, till TT.

Det Panama-registrerade fartyget ertappades vid en inspektion med undermålig säkerhet ombord och usla förhållanden för besättningen. Vid nästa inspektion upptäcktes nya brister samtidigt som de gamla inte hade blivit åtgärdade.

En del av godset ombord har lastats av och över till ett annat fartyg, som redan lämnat hamnen i Varberg.

Kvar ombord finns den last som utgörs av explosiva varor och som specificeras som farligt gods, klass 1.

– Vad den delen av lasten består av har jag inga kommentarer kring, men även detta kommer att lastas över till ett annat fartyg, säger Carl-Henrik Hägg, produktionschef på Hallands Hamnar.

Tillstånd som krävs för detta finns och överlastningen kommer att ske med start under fredagen.

En stor del av kritiken mot fartyget handlade om säkerheten och när den farliga lasten är borta kan det, enligt Tomas Åström, underlätta för rederiet att få klartecken att lämna hamnen.

Besättningen består av nio personer, men eftersom en majoritet har lämnat fartyget på grund av de dåliga förhållandena så kommer fem nya att mönstra på.