Utbildning Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Skev fördelning av nyanlända elever

Antalet nyanlända elever i grundskolan ökade från 50 000 hösten 2014 till 62 400 hösten 2015.
Antalet nyanlända elever i grundskolan ökade från 50 000 hösten 2014 till 62 400 hösten 2015.

Tio procent av landets kommuner – 29 stycken – har tillsammans tagit emot närmare hälften av alla nyanlända elever i grundskolan, enligt Skolverket.

Storstadslänen har tagit emot flest i absoluta tal, men i relation till det totala antalet elever har Kronoberg och Gävleborg tagit emot störst andel. Den största ökningen har skett i mindre kommuner, varav flera glesbygdskommuner. I de kommunerna ökade andelen nyanlända från fem procent 2012/13 till drygt tio procent detta läsår.

I höstas gick 62 400 nyanlända elever i grundskolan, jämfört med 50 000 hösten 2014.

.