Utbildning Nyheter Sverige

Skolor får 70 miljoner till Läslyft

Nästa läsår får skolor över hela landet dela på 70 miljoner kronor i syfte att stärka elevernas läsutveckling. Arkivbild.
Nästa läsår får skolor över hela landet dela på 70 miljoner kronor i syfte att stärka elevernas läsutveckling. Arkivbild.

Skolverket fördelar 70 miljoner kronor till skolor som vill delta i Läslyftet nästa år. Då intresset varit större än bidragspotten prioriteras de skolor som ännu inte deltagit i satsningen. Nytt för i år är att också gymnasie- och gymnasiesärskolor kan delta.

Pengarna ska täcka nedsättning i arbetstid för de lärare som utses till handledare. Drygt 1 000 platser finns på högskolornas handledarutbildning nästa läsår. Handledarna ska sedan i sin tur hjälpa lärarkolleger med effektiva metoder för läs- och skrivutveckling.