Utbildning Nyheter Sverige

Skoltrötta lärare knäar på jobbet

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är oroad över arbetssituationen för sina medlemmar. ARKIVBILD.
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är oroad över arbetssituationen för sina medlemmar. ARKIVBILD.

Stress, egen arbetsbörda som påverkar elevernas resultat negativt, otillräckligt med tid för att hjälpa eleverna – och nästan åtta av tio lärare som funderar på att sluta.Ännu en undersökning visar på dåliga förutsättningar i den svenska skolan.

– De som jobbar i skolorna ser ingen förbättring. Många av åtgärderna från politiskt håll – både från den här regeringen och den förra – är bra men från arbetsgivarnas håll ser vi ännu inte resultat, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, till förbundets tidning Skolvärlden.

Tidningen har låtit 1 100 lärare, varav tre fjärdedelar varit verksamma elva år eller mer, svara på en enkät. Resultaten, liksom många tidigare, är nedslående: 78 procent funderar ofta eller ibland på att sluta, 89 procent svarar att de helt eller delvis känner sig stressade, 68 procent anser att deras arbetsbörda påverkar elevernas resultat negativt och 54 procent att de inte har tid att ge eleverna tillräckligt med stöd.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är oroad. Han pekar bland annat på initiativ som ändrade regler kring särskilt stöd, färre nationella prov sam att dessa prov ska bli digitala.

– Rätt utfört är det något som kan spara mycket tid i en av de mest administrativt krävande arbetsuppgifterna.