Stockholm

SL vill glasa in tunnelbanan

Tunnelbanan i Paris har inglasade spår. 
Tunnelbanan i Paris har inglasade spår. 

SÄKERHET. De skadliga partiklarna i tunnelbanan är ett så stort problem att SL överväger att bygga glasväggar mellan perrong och spår för att skydda resenärerna.
Kostnad: 50 miljoner kronor per station.
– Glasväggarna är också bra för säkerheten, man kan inte ramla ner på spåren. Bullret minskar också, liksom städbehovet, eftersom det inte dammar upp lika mycket skräp, säger Björn Holmberg som är SL:s presschef.

Metoden, som kallas PSD (Platform Screen Doors) presenterades för SL:s styrelse i går. Den innebär att glasväggar med skjutdörrar monteras mellan plattform och spår och därmed hindrar partiklarna som rivs upp från spåret från att nå resenärerna. Liknande lösningar finns redan på flera håll i världen, bland annat i Paris och Köpenhamn.
Kostnaden för att bygga om alla underjordiska stationer i Stockholms tunnelbana beräknas till 2,6 miljarder kronor.

Men i praktiken blir kostnaden betydligt högre än så.
Lösningen kräver att tågen stannar med millimeterprecision, så att tågdörrarna passar precis till dörrarna i glasväggen.
Det betyder att samtliga vagnar som trafikerar en viss linje måste vara av samma typ, eller åtminstone ha identiska dörrar.