Nyheter Världen Sverige

Slut för flyktingtält i Revinge

Migrationsverket kommer inom kort att avveckla tältboendet som byggts upp i Revinge utanför Lund. Arkivbild.
Migrationsverket kommer inom kort att avveckla tältboendet som byggts upp i Revinge utanför Lund. Arkivbild.

Inom kort ska tältboendet som byggts upp för asylsökande i Revinge utanför Lund avvecklas.

– En orsak är att vi inte bedömer tält som ett boende för längre tid och det andra är att vi anser att det inte är kostnadseffektivt, säger Willis Åberg, boendeansvarig avdelningschef på Migrationsverket.

Det är alltså bristande boendekvalitet och höga kostnader som gör att Migrationsverket säger nej till förslaget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 375 nya tältplatser i Revinge. Antalet asylsökande har minskat och verket klarar nu läget genom att tillhandahålla boenden i riktiga byggnader.

– Vi behöver inte den här typen av boenden längre. De är mer för kortare tid och i akuta lägen, säger Åberg.

Det befintliga tältboendet, för cirka 200 personer, på Revinge avvecklas från och med den 24 januari.

Men verket säger också att det vill ha kvar möjligheten för tältboende om läget förvärras igen.

De alternativa boendeformerna som ska ersätta är ankomstboenden och kommunernas evakueringsplatser.

Migrationsverket understryker också att den generella boendesituationen är fortsatt besvärlig.

– Vi har ett ansträngt läge när det gäller riktiga boenden, där se asylsökande kan bo under den tid som utredningen pågår, säger Åberg.