Läsarhörnan Insändare

Sluta upp med fisförnäma sche-ljud

På senare tid har jag ofta hört i radio att många ersätter ett svenskt s-ljud med ett sch-ljud.

Låter ungefär som om talaren har glappande löständer, till exempel "resurser" uttalas "reschuscher".

En allt vanligare förvanskning av svenska språket, tyvärr!

Johan